Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Nauczyciele o programie

„Dla uczniów niewątpliwą zaletą jest forma wycieczki będąca oderwaniem od szkolnej rutyny. Dzięki niej można w interesujący sposób zdobywać wiedzę przydatną w planowaniu swojej drogi zawodowej. Wizyty w firmie umożliwiają gimnazjalistom wejście za drzwi, które często są zamknięte dla osób niebędących jej pracownikami. Dzięki naturalnej ciekawości i w nowym otoczeniu uczniowie łatwiej zapamiętują przekazywane przez przedstawicieli zakładów pracy informacje”.

Barbara Jaszak – Publiczne Gimnazjum im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata  w Bełżcu

„Dzięki realizacji programu szkoła otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Uważam, że Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest doskonałym sposobem  na uświadomienie uczniom, jak ważne jest planowanie swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej już w szkole podstawowej”.

Elżbieta Fortuńska – Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka "Barabasza" w Daleszycach

„W ogólnopolskim projekcie Otwarta firma braliśmy udział po raz pierwszy. Rejestrując szkołę do udziału w tym przedsięwzięciu, miałam mnóstwo obaw. Pomyślałam sobie, że nasze małe miasteczko nie ma przecież tak wielu możliwości, jaką dają duże miasta. Na spotkaniu z uczniami uczęszczającymi na kółko przedsiębiorczości stworzyliśmy listę miejsc, do których moglibyśmy się udać lub zaprosić osoby w nich pracujące do szkoły w celu realizacji modułu: pracownik-przedsiębiorca-przedsiębiorstwo. Już na początku okazało się, że nie jest ich wcale tak mało. Wystarczyło tylko odwiedzić te miejsca lub skontaktować się telefonicznie i umówić na spotkania. Bardzo pozytywnym odzewem było miłe przyjęcie naszych propozycji przez wszystkie osoby i instytucje”.

Anna Masztakowska-Struś – Publiczne Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą

„Na podkreślenie zasługuje fakt, że program Otwarta firma jest opracowany na bardzo wysokim poziomie: od szczegółowego harmonogramu działań, przez wartościowe materiały informacyjno-edukacyjne dla dyrekcji, koordynatora, wychowawców, rodziców, przedstawicieli firm, po certyfikaty udziału w programie włącznie”.

Grażyna Kobus-Jędrzejewska - Zespół Szkół w Nowym Folwarku

„Wielu uczniów być może nigdy nie spotkałoby się z niektórymi zawodami lub firmami, gdyby nie udział naszej szkoły w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. Ogromne znaczenie podczas realizacji programu Otwarta firma ma również nawiązywanie lub zacieśnianie współpracy z okolicznymi firmami, środowiskiem oraz  rodzicami, którzy niejednokrotnie występują w naszej szkole w roli ekspertów od danego zawodu. Dziękuję organizatorom programu za wspaniały pomysł i mam nadzieję, że będzie on towarzyszył nam jeszcze przez wiele edycji”.

Jadwiga Niedziółka – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli

„Takie projekty są bardzo potrzebne, ponieważ od najmłodszych lat zapoznają uczestników z  specyfiką poszczególnych zawodów, pokazują firmę i instytucję od środka oraz są okazją do zastanowienia się nad swoją przyszłością zawodową”.

Sabina Gurowiec – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach

„Młodzi ludzi mogli na własne oczy zobaczyć, że można rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania. Uczniowie poznali specyfikę lokalnego rynku pracy, dowiedzieli się, co zrobić, aby zaistnieć na tym rynku pracy. Dla młodych było to z pewnością ciekawe doświadczenie, bo co innego słuchać nauczyciela, a co innego móc posłuchać jak o biznesie opowiadają ludzie, którzy się na nim znają najlepiej – właściciele i dyrektorzy firm, ludzie, którzy są praktykami biznesu”.

Katarzyna Krzymińska - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

„Jednym ze sposobów kształtowania ścieżek rozwoju młodzieży jest udział w spotkaniach w ramach programu Otwarta firma. Dzięki nim uczniowie nawiązują kontakty z potencjalnymi pracodawcami, ze środowiskiem lokalnym, a pracodawcy zaszczepiają chęć pracy w wyuczonym zawodzie. Inspirują także do zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem a karierą zawodową. Dla mnie, jako nauczyciela a zarazem szkolnego koordynatora, udział w programie ma ogromne znaczenie. Umożliwia on realizację zadań szkoły z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Cieszę się jednocześnie, że wielu uczniów w wyniku spotkań z przedstawicielami firm zmienia nastawienie zawodowe, weryfikuje swoje wyobrażenie o przyszłej pracy”.

Aneta Soja-Ząbek - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

„Dla uczniów niewątpliwą zaletą jest forma wycieczki będąca oderwaniem od szkolnej rutyny. Dzięki niej można w interesujący sposób zdobywać wiedzę przydatną w planowaniu swojej drogi zawodowej. Wizyty w firmie umożliwiają gimnazjalistom wejście za drzwi, które często są zamknięte dla osób niebędących jej pracownikami. Dzięki naturalnej ciekawości i w nowym otoczeniu uczniowie łatwiej zapamiętują przekazywane przez przedstawicieli zakładów pracy informacje”.

Barbara Jaszak – Publiczne Gimnazjum im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata  w Bełżcu

„Dzięki realizacji programu szkoła otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy. Uważam, że Światowy Tydzień Przedsiębiorczości jest doskonałym sposobem  na uświadomienie uczniom, jak ważne jest planowanie swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej już w szkole podstawowej”.

Elżbieta Fortuńska – Szkoła Podstawowa im. płk. Mariana Sołtysiaka "Barabasza" w Daleszycach

„W ogólnopolskim projekcie Otwarta firma braliśmy udział po raz pierwszy. Rejestrując szkołę do udziału w tym przedsięwzięciu, miałam mnóstwo obaw. Pomyślałam sobie, że nasze małe miasteczko nie ma przecież tak wielu możliwości, jaką dają duże miasta. Na spotkaniu z uczniami uczęszczającymi na kółko przedsiębiorczości stworzyliśmy listę miejsc, do których moglibyśmy się udać lub zaprosić osoby w nich pracujące do szkoły w celu realizacji modułu: pracownik-przedsiębiorca-przedsiębiorstwo. Już na początku okazało się, że nie jest ich wcale tak mało. Wystarczyło tylko odwiedzić te miejsca lub skontaktować się telefonicznie i umówić na spotkania. Bardzo pozytywnym odzewem było miłe przyjęcie naszych propozycji przez wszystkie osoby i instytucje”.

Anna Masztakowska-Struś – Publiczne Gimnazjum im. Adama Adamandego Kochańskiego w Dobrzyniu nad Wisłą

„Na podkreślenie zasługuje fakt, że program Otwarta firma jest opracowany na bardzo wysokim poziomie: od szczegółowego harmonogramu działań, przez wartościowe materiały informacyjno-edukacyjne dla dyrekcji, koordynatora, wychowawców, rodziców, przedstawicieli firm, po certyfikaty udziału w programie włącznie”.

Grażyna Kobus-Jędrzejewska - Zespół Szkół w Nowym Folwarku

„Wielu uczniów być może nigdy nie spotkałoby się z niektórymi zawodami lub firmami, gdyby nie udział naszej szkoły w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości. Ogromne znaczenie podczas realizacji programu Otwarta firma ma również nawiązywanie lub zacieśnianie współpracy z okolicznymi firmami, środowiskiem oraz  rodzicami, którzy niejednokrotnie występują w naszej szkole w roli ekspertów od danego zawodu. Dziękuję organizatorom programu za wspaniały pomysł i mam nadzieję, że będzie on towarzyszył nam jeszcze przez wiele edycji”.

Jadwiga Niedziółka – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Radomyśli

„Takie projekty są bardzo potrzebne, ponieważ od najmłodszych lat zapoznają uczestników z  specyfiką poszczególnych zawodów, pokazują firmę i instytucję od środka oraz są okazją do zastanowienia się nad swoją przyszłością zawodową”.

Sabina Gurowiec – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach

„Młodzi ludzi mogli na własne oczy zobaczyć, że można rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania. Uczniowie poznali specyfikę lokalnego rynku pracy, dowiedzieli się, co zrobić, aby zaistnieć na tym rynku pracy. Dla młodych było to z pewnością ciekawe doświadczenie, bo co innego słuchać nauczyciela, a co innego móc posłuchać jak o biznesie opowiadają ludzie, którzy się na nim znają najlepiej – właściciele i dyrektorzy firm, ludzie, którzy są praktykami biznesu”.

Katarzyna Krzymińska - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole

„Jednym ze sposobów kształtowania ścieżek rozwoju młodzieży jest udział w spotkaniach w ramach programu Otwarta firma. Dzięki nim uczniowie nawiązują kontakty z potencjalnymi pracodawcami, ze środowiskiem lokalnym, a pracodawcy zaszczepiają chęć pracy w wyuczonym zawodzie. Inspirują także do zauważenia i zrozumienia związku między wykształceniem a karierą zawodową. Dla mnie, jako nauczyciela a zarazem szkolnego koordynatora, udział w programie ma ogromne znaczenie. Umożliwia on realizację zadań szkoły z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Cieszę się jednocześnie, że wielu uczniów w wyniku spotkań z przedstawicielami firm zmienia nastawienie zawodowe, weryfikuje swoje wyobrażenie o przyszłej pracy”.

Aneta Soja-Ząbek - Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcu

Banner do pobrania

więcej
Zgłoś swoją szkołę
więcej
Zgłoś swoją firmę

więcej
Informacja

Jeżeli masz problem z rejestracją szkoły, skontaktuj się
z koordynatorem.

więcej
Gala "Otwartej firmy" - 22.11.2013
więcej