Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

E-spotkania

E-SPOTKANIA
Przygotowanie e-spotkania

 1. Szkolny koordynator:
  • nawiązuje kontakt telefoniczny bądź mailowy z firmą bądź instytucją i przekazuje informacje na temat celu i zasad udziału w programie
  • pozyskuje dane niezbędne do rejestracji firmy bądź instytucji na stronie internetowej programu:
   • nazwa firmy bądź instytucji,
   • imię i nazwisko wolontariusza – przedstawiciela firmy bądź instytucji,
   • dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail) wolontariusza
  • ustala z wolontariuszem – przedstawicielem firmy bądź instytucji szczegóły dotyczące przeprowadzenia e-spotkania przez dowolny komunikator w celu realizacji online programu Otwarta firma:
   • termin
   • godzina
   • czas trwania spotkania
   • tematyka
   • poziom edukacyjny uczniów
  • przygotowuje uczniów do e-spotkania:
   • informuje, kto będzie na e-spotkaniu,
   • zapoznaje z tematyką e-spotkania,
   • zachęca uczniów do przygotowania pytań, na które mogą uzyskać rzetelne odpowiedzi od praktyka biznesu.
 2. Wolontariusz – przedstawiciel firmy bądź instytucji również może z własnej inicjatywy:
  • nawiązać kontakt telefoniczny bądź mailowy ze szkołą w celu złożenia oferty przeprowadzenia e-spotkania w ramach programu Otwarta firma
  • ustalić ze szkolnym koordynatorem szczegóły dotyczące przeprowadzenia e-spotkania.

Proponowany przebieg e-spotkania

 1. Wolontariusz:
  • krótko zapoznaje uczniów z działalnością swojej firmy bądź instytucji ustnie lub w formie prezentacji bądź filmiku
  • przedstawia doświadczenia i przemyślenia dotyczące własnej drogi zawodowej i edukacyjnej
  • realizuje temat ustalony ze szkolnym koordynatorem
  • stwarza uczniom możliwości do zadawania pytań

Kwestie techniczne


E-spotkanie można zorganizować za pośrednictwem dowolnego narzędzia, w zależności od preferencji szkolnego koordynatora i wolontariusza. Obecnie wiele tych narzędzi jest dostępnych w rozszerzonych wersjach bezpłatnie:

 • Zoom – założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań do 40 min. ze 100 uczestnikami.
 • GoToMeeting – założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań do 40 min. z 3 użytkownikami.
 • Google Hangouts - założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań.
 • Cisco Webex - założenie konta, umawianie i prowadzenie spotkań bez ograniczeń czasowych ze 100 użytkownikami,
 • Microsoft Teams – najczęściej wykorzystywany przez szkoły.

Każde z tych narzędzi w bezpłatnej wersji posiada:

 • połączenie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji pobieranej na pulpit komputera/na telefon,
 • możliwość połączenia się za pośrednictwem kamery i systemu audio komputera,
 • udostępnianie swojego ekranu/widoku wybranej aplikacji uczestnikom spotkania,
 • prowadzenia rozmowy przez chat.

Strony internetowe za pośrednictwem, których można skorzystać z w/w narzędzi:
https://zoom.us/
https://www.webex.com/
https://www.gotomeeting.com/en-pl
https://hangouts.google.com/
https://products.office.com/en-US/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.skype.com/pl/


Do pobrania:

 1. E-spotkanie (*.pdf)