Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę w ramach programu Otwarta firma

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę w ramach programu Otwarta firma, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem.
 2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Konkurs jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 1/1, zwana dalej Organizatorem.
 3. Obsługą finansową i organizacyjną Konkursu zajmuje się Organizator.
 4. Konkurs jest konkursem internetowym, polegającym na dokumentowaniu wycieczek do firm bądź spotkań wolontariuszy z uczniami w ramach programu Otwarta firma.
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie szkół, które najaktywniej włączyły się w realizację programu.
 6. W Konkursie biorą udział wszystkie szkoły uczestniczące w programie Otwarta firma.
 7. Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 8. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z wprowadzeniem na stronę programu szczegółów wycieczek i/bądź spotkań oraz danych firm współpracujących ze szkołą w terminie do 6 grudnia danego roku.
 9. Organizator powołuje Komisję konkursową, która wyłania laureatów.
 10. Laureaci są podzieleni na trzy grupy:
 • Najaktywniejsze szkoły podstawowe klasy I-VI
 • • Najaktywniejsze szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz klasy III gimnazjum
 • Najaktywniejsze szkoły ponadgimnazjalne.
 1. W każdej grupie zostanie wyłonionych 10 najaktywniejszych szkół.
 2. Kryterium wyboru najaktywniejszych szkół w Konkursie jest wskaźnik, stanowiący iloczyn:
 • procentowego stosunku liczby uczniów biorących udział w programie do liczby wszystkich uczniów w szkole,
 • liczby wycieczek i/bądź spotkań,
 • liczby firm, z którymi szkoła nawiązała współpracę w ramach programu Otwarta firma.
 1. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i certyfikatami.
 2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu – pdf
Zgłoś swoją szkołę
więcej
Zgłoś swoją firmę

więcej
Gala "Otwartej firmy" - 22.11.2013
więcej
Banner do pobrania
więcej