Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu na Najaktywniejszą Szkołę w ramach programu Otwarta firma

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie na Najaktywniejszą Szkołę w ramach programu Otwarta firma, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem.
 2. Podmiotem prowadzącym i realizującym Konkurs jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Bielawska 6 lok. 20, zwana dalej Organizatorem.
 3. Obsługą finansową i organizacyjną Konkursu zajmuje się Organizator.
 4. Konkurs jest konkursem internetowym, polegającym na dokumentowaniu wycieczek do firm bądź spotkań wolontariuszy z uczniami w ramach programu Otwarta firma.
 5. Celem Konkursu jest wyłonienie szkół, które najaktywniej włączyły się w realizację programu.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie szkoły uczestniczące w programie Otwarta firma.
 7. Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.
 8. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z wprowadzeniem na stronę programu szczegółów wycieczek i/bądź spotkań oraz danych firm współpracujących ze szkołą w terminie do 6 grudnia danego roku.
 9. Organizator powołuje Komisję konkursową, która wyłania laureatów.
 10. Laureaci są podzieleni na trzy grupy:
  • Najaktywniejsze szkoły podstawowe (klasy I–VI
  • Najaktywniejsze szkoły podstawowe (klasy VII–VIII)
  • Najaktywniejsze szkoły ponadpodstawowe.
 11. W każdej grupie zostanie wyłonionych 10 najaktywniejszych szkół.
 12. Kryterium wyboru najaktywniejszych szkół w Konkursie jest wskaźnik, stanowiący iloczyn:
  • procentowego stosunku liczby uczniów biorących udział w programie do liczby wszystkich uczniów w szkole,
  • liczby wycieczek i/bądź spotkań,
  • liczby firm, z którymi szkoła nawiązała współpracę w ramach programu Otwarta firma.
 13. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani pamiątkowymi statuetkami.
 14. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu – pdf
Zgłoś swoją szkołę
więcej
Informacja

Jeżeli masz problem z rejestracją szkoły, skontaktuj się
z koordynatorem.

więcej
Zgłoś swoją firmę

więcej
Gala "Otwartej firmy" - 22.11.2013
więcej
Banner do pobrania
więcej